image

0%


Beranda - Layanan

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.